सरस्वती मंदिर ट्रस्ट संचलित सरस्वती सेकंडरी स्कूल,
महात्मा गांधी मार्ग,
नौपाडा-ठाणे ४०० ६०२

दूरध्वनी : +९१-०२२-२५४०४१३२,+९१-०२२-२५४०१२३०

 

सरस्वती मंदिर ट्रस्ट , सरस्वती  सेकंडरी स्कूल, ठाणे -फोन नं. : २५४२१६३०

सरस्वती मंदिर, प्राथमिक शाळा – फोन नं. : २५४४१४७४

सरस्वती मंदिर,पूर्व प्राथमिक विभाग – फोन नं. : २५४४१९७९

क्रीडा-विजान सांस्कृतिक केंद्र – फोन नं.: २५४०१२३०

E-Mail : saraswati.trust@yahoo.co.in
saraswatimandirtrustthane@gmail.com

Website :  www.saraswatimandirtrust.com
www.smtthane.com

एक धाव शाळेसाठी या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी येथे क्लिक करा